• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

Zonguldak

Zonguldak

İlin antik çağda kullanılan tarihi adı Sandrake'dir. Bölgenin Türkleşmesinin ardından kullanılan Zonguldak adının ise "bataklık" veya "sazlık" anlamına gelen zongalık kelimesiyle ilgili olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca farklı bir rivayete göre Belçikalı ve Fransızların burada ki kömür ocaklarını işletmesiyle maden ocakların çokluğu ve kömür zenginliğinden dolayı Zone Guel Dock adından geldiği de sanılmaktadır. Arkeolojik kanıtlara göre M.Ö. 2500'lere uzanan bir geçmişi bulunan bölgenin bilinen o ki ilk yerleşenler Hattiler, daha sonra ise Hititler olmuştur. Yörenin ilk sakinleri Frig boylarından oluşan Bithin, Mariandyn ve Migdon adlı göç topluluklarıdır.